โปรโมชั่น
กรุณาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นโดยตรงที่ LINE/Facebook

Hot Deal, Get Discount 40%

จองวันนี้ถึง :

31/10/2020

ระยะเวลาพักเริ่มต้นจาก :

02/03/2020

-

31/10/2020

ประเภทห้องพัก :

Superior Room, Deluxe Room, Cabana Room, Premier Room

การจอง

กรุณาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นโดยตรงที่ LINE/Facebook

Booking

Please book directly via LINE/Facebook