Superior Room

รายละเอียดห้อง

พื้นที่ 30 ตร.ม
สะดวกสบาย เรียบง่าย แต่ฟังก์ชั่นครบครัน เหมาะสำหรับการพักผ่อนระยะสั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

การจอง

กรุณาสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นโดยตรงที่ LINE/Facebook

Booking

Please book directly via LINE/Facebook